CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Noordbrabants Museum Acquires Church Interior by Pieter Neefs I from a Private Donor

The Noordbrabants Museum has announced the gift to the museum of a church interior by Pieter Neefs the Elder (ca. 1578-after 1656). The painting, probably an invented church, can be dated by comparison with other works by the artist to the period 1635-45. The donor is Mrs. J.F. den Brinker-Vissers of Rosmalen, a village near ‘s-Hertogenbosch.

Pieter Neeffs de Oude
Interieur van een kerk, 38 x 70 cm
Collectie Noordbrabants Museum

Museum press release, 29 September 2005

Dankzij een schenking is het Noordbrabants Museum in het bezit gekomen van een zeer bijzonder schilderij, een Interieur van een kerk, geschilderd door de Antwerpse kunstenaar Pieter Neeffs de Oude. Pieter Neeffs was één van de belangrijkste architectuurschilders in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hij schilderde vooral kerkinterieurs en dan met name die van de Antwerpse kathedraal. De schenking is afkomstig van mevrouw J.F. den Brinker-Vissers uit Rosmalen. Haar echtgenoot, de heer Th. den Brinker, had het in 1954 gekocht op de Oude Kunst- en Antiekbeurs in Delft. Het schilderij heeft een halve eeuw hun woonkamer gesierd. Nu mevrouw Den Brinker-Vissers op hoge leeftijd is gekomen zocht zij een nieuwe bestemming voor het schilderij en besloot zij het aan het Noordbrabants Museum te schenken. Het schilderij past namelijk erg goed in de verzameling van dit museum waar het een welkome aanvulling is op de eigen collectie.

Het Noordbrabants Museum legt zich onder meer toe op het verzamelen van oude kunst uit de Zuidelijke Nederlanden die ooit met het huidige Noord-Brabant één cultuurgebied vormden. Binnen het onderdeel architectuurschilderkunst bezit het museum al drie architectuurstukken van de uit Heusden afkomstige schilder Dirck van Delen (1605-1671) en een schilderij van de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen door Wilhelm van Ehrenberg (1630-ca.1676).

We weten niet of Neeffs een bestaande kerk heeft geschilderd. Het kan ook heel goed gaan om een gefantaseerd kerkinterieur. Bijzonder boeiend zijn de details: in een zijkapel wordt de avondmis gevierd. De schaarse verlichting van de kerk komt van kaarsen en fakkels, waarbij het licht uit de kapel ook andere delen verlicht. De compositie vertoont overeenkomsten met kerkinterieurs van Pieter Neeffs in Madrid (Museo del Prado) en Londen (National Gallery). Die zijn respectievelijk in 1636 en 1644 geschilderd. Een datering van het schilderij in de periode 1635-1645 is derhalve aannemelijk. In Nederland bevinden zich nog schilderijen van Pieter Neeffs in het Rijksmuseum in Amsterdam en het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Schenkingen zijn een geweldige manier om ook in moeilijke tijden de collectie met belangrijke stukken te kunnen uitbreiden. De directie van het Noordbrabants Museum is mevrouw Den Brinker-Vissers dan ook zeer erkentelijk voor de schenking van dit fraaie schilderij.


The News of Your Day can be placed here and announced to the CODART discussion list. Do not hesitate to send interesting new information about your museum to: webmaster@codart.nl