CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Paul Spies leaves Amsterdam Museum to direct the Stiftung Stadtmuseum Berlin

The Amsterdam Museum announced that its director, Paul Spies will leave the museum to direct the Stiftung Stadtmuseum Berlin as of 1 February 2016. As director of the Stiftung Stadtmuseum Berlin, Spies will lead six institutions and direct the permanent presentation about Berlin in the planned Humboldt forum.

Spies became director of the Amsterdam Museum in 2008 and has been a member of CODART since 2013 . The vacancy for his position will be advertised by the museum in the near future.

Press release of the Amsterdam Museum (in Dutch),
8 September 2015

Van Amsterdams Historisch naar Amsterdam Museum

Wanneer Paul Spies begin 2016 vertrekt, zal hij zeven jaar directeur zijn geweest van het Amsterdams Historisch Museum (vanaf 2010: Amsterdam Museum). Onder zijn leiding werd het museum gemoderniseerd en was het museum ook op andere locaties bijzonder actief.
In het Amsterdam Museum is de inrichting grotendeels vernieuwd, onder meer met de permanente tentoonstelling ´Amsterdam DNA´, die door zowel publiek als collega-stadsmusea uit binnen- en buitenland als toonaangevend wordt gezien. Het interieur van het negentiende-eeuwse woonhuis Museum Willet-Holthuysen – het satellietmuseum van het Amsterdam Museum – is verder in oorspronkelijke staat hersteld en sinds 2013 exploiteert het Amsterdam Museum tevens de helft van de Cromhouthuizen, waar ook het Bijbels Museum gevestigd is.
Daarnaast heeft Spies exposities geïnstigeerd en/of begeleid, zoals de semi-permanente expositie ´Hollanders van de Gouden Eeuw´, die sinds eind november vorig jaar in de Hermitage Amsterdam te zien is. Voor dit project huurt het Amsterdam Museum de helft van de Hermitage Amsterdam om zijn ‘kroonjuwelen’, de kolossale, zeventiende-eeuwse groepsportretten, te kunnen tonen.
De succesvolle modernisering van de musea en het uitbreiden van tentoonstellingslocaties hebben geleid tot een exponentiële toename van de (opgetelde) bezoekersaantallen: het jaar voor Spies’ aanstelling werden ca. 210.000 bezoekers (op twee adressen) ontvangen, dit jaar zullen dat er ca. 500.000 (op vier adressen) zijn.

Samenwerking

Centraal in het beleid van het Amsterdam Museum van de laatste jaren staat museale samenwerking, zowel binnen de stad als het land als internationaal. Samen met Judikje Kiers van de musea Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum richtte Spies Amsterdam Heritage Museums op, met een gemeenschappelijke backoffice op velerlei gebied. Het Amsterdam Museum is tevens een van de trekkers van het Samenwerkingsverband van Nederlandse Musea en het Informal Network of European City Museums, dat jaarlijks bijeenkomt en gemeenschappelijke projecten ontwikkelt, zoals de expositie "Football Halleluja". Met laatstgenoemde netwerk werd de zogenaamde Declaration of City Museums opgesteld, waarin de doelstellingen van stadsmusea worden omschreven. Afgelopen jaar sloot het Amsterdam Museum een samenwerkingsovereenkomst met het Museum of the City of New York. Voorts is Spies (co-) voorzitter van het Amsterdamse Culturele Instellingenoverleg (ACI), de koepel van alle Amsterdamse Culturele Instellingen. Ook deze functie zal hij begin 2016 neerleggen.

Stiftung Stadtmuseum Berlin en Humboldt-Forum

Als directeur van de Stiftung Stadtmuseum Berlin krijgt Paul Spies de leiding over zes museale instellingen, waaronder het Maerkisches Museum, het historische museum van het Land (de provincie) Berlin. Voor verschillende andere locaties staan ingrijpende verbouwingen en herinrichten gepland. Daarnaast zal Spies zich de komende jaren richten op de inrichting van een verdieping van het zogenaamde Humboldt-Forum. In het markante gebouwencomplex van het Schloss van Berlijn, dat momenteel wordt gebouwd, zal in 2019 een permanente presentatie van maar liefst 4500 m2 worden geopend over (de geschiedenis van) Berlijn. Spies zal leidinggeven aan de conceptontwikkeling en de samenstelling van dit nieuwe museum in het hart van de Berlijnse binnenstad.

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier kernwaarden – ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap – vormen de basis van het DNA van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en gekoppeld aan heden en toekomst. Het museum ziet het als haar maatschappelijke taak om het verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. De Stichting Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de Bankgiro Loterij en Allen & Overy