CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rijksmuseum seeks cataloguer for digital registration and online presentation of prints and drawings

The Rijksmuseum is looking for a cataloguer to register prints and drawings in the print room for the museum’s own digital inventory and to improve the presentation of work on paper to the public via Internet. The function entails full-time work for two years.

De afdeling Bureau Collecties zoekt een

Catalogiseerder(m/v)

voor het project
Het Prentenkabinet online
voor 36 uur per week per 1 september voor de periode van twee jaar

Functie-informatie:
Op 1 April 2007 zijn de voorbereidingen gestart voor het project Het Prentenkabinet Online. De voornaamste projectdoelstelling is het inhalen van achterstanden op het gebied van registratie van de collectie van het Prentenkabinet. Daarnaast wil het museum met dit project de collectie prenten, tekeningen en foto’s van het Prentenkabinet toegankelijker maken voor een groot publiek en op deze manier aansluiten bij de gewenste digitale publiekscommunicatie.
Op1 Augustus 2007 zijn de eerste nieuwe medewerkers begonnen met het invoeren van de objecten. Tot op heden zijn er 31.118 prenten ingevoerd volgens internationale standaarden. Voor de ondersteuning van dit project zoekt de afdeling Bureau Collecties een catalogiseerder.

Het werk van de projectmedewerker catalogisering bestaat voornamelijk uit het systematisch controleren, verbeteren, aanpassen en completeren van gegevens van de collectie van het Prentenkabinet in het collectieregistratiesysteem (Adlib) aan de hand van originele objecten. Daartoe behoort ook het inhoudelijk verrijken van de basisgegevens met onderwerpsontsluiting (iconografische en/of historische associaties). Van de projectmedewerker wordt een productie verwacht van 25 à 30 prenten per werkdag van 8 uur.

De projectleider van Het Prentenkabinet online is de direct leidinggevende van de projectmedewerker. De naaste collega’s zijn de overige leden van het projectteam, de conservatoren van het Prentenkabinet en de medewerkers van de afdeling Collectieregistratie en Documentatie. Het projectteam bestaat uit 12 medewerkers: 2 registratoren, 4 catalogiseerders, 2 fotografen, 2 beeldverwerkers, 1 behoudsmedewerker en 1 projectleider.
De functie is voor een periode van 2 jaar.

De werkzaamheden vinden plaats in de Frans van Mierisstraat 92 in Amsterdam

Vereisten:

  • academische opleiding Kunstgeschiedenis/ Geschiedenis
  • specifieke kennis en inzicht in het verzamelgebied, met name op het gebied van de prentkunst
  • ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en met documentatiesystemen
  • ervaring met het hanteren van kunstobjecten
  • naast beheersing van het Nederlands, beheersing van de moderne talen.
  • consequent, nauwkeurig en snel in het invoeren van gegevens

Salaris:
Het salaris bedraagt minimaal Euro 2.167,- en maximaal Euro 2.773,- bruto per maand (schaal 8), bij een werkweek van 36 uur, exclusief 8% vakantietoelage.

Inlichtingen/sollicitaties:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Geertje Jacobs, projectleider Prentenkabinet online, telefoon: 020-6747154
of bij haar afwezigheid met
Cathy Jager, Hoofd Bureau Collecties, telefoon: 020-6747244

Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u zich wenden tot
Anita Jansen, personeelsadviseur, telefoon: 020-6747326
Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 14 augustus a.s. richten aan
Het Rijksmuseum
t.a.v. de afdeling P&O
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam

of bij voorkeur per e-mail: vacatures@rijksmuseum.nl . De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 35.