CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

The Fries Museum in Leeuwarden acquires four drawings by Hans Vredeman de Vries

Four drawings by Hans Vredeman de Vries, depicting the four seasons have been acquired by the Fries Museum. They are long-term loans by the Ottema-Kingma Stichting. Vredeman de Vries, who was born in Leeuwarden, made the drawings in 1589, when he was working as an architect at the court of Julius von Braunschweig-Lüneburg in Wolfenbüttel. The drawings will be on view from September 2013, when the Fries Museum will present its exhibition on The Golden Age in Friesland.

From the museum’s press release, 1 November 2012

Zeldzame tekeningen Vredeman de Vries naar Fries Museum

Het Fries Museum heeft de collectie versterkt met vier tekeningen van Hans Vredeman de Vries (Leeuwarden, 1526 – onbekend,1609), een van de beroemdste Friese kunstenaars. De tekeningen zijn aangekocht door de Ottema-Kingma Stichting en in langdurig bruikleen gegeven aan het museum.

Het gaat om een serie tekeningen van de vier jaargetijden. Voor het Fries Museum betekent het bruikleen een primeur én een enorme verbetering van de collectie. Grafiek van Vredeman de Vries vind je in veel Nederlandse musea, maar zijn tekeningen zijn uiterst zeldzaam. Bij de opening van het Fries Museum in september 2013 zijn de werken voor het eerst te zien, in de tentoonstelling over de Gouden Eeuw van Friesland. Vier jaargetijden Vredeman de Vries maakte de tekeningen in 1589, toen hij in Wolfenbüttel (Duitsland) als architect werkte aan het hof van Julius van Braunschweig-Lünenburg.

De seizoenen heeft Vredeman de Vries symbolisch voorgesteld. Zo heeft hij de lente getekend als een formele tuin met loofgangen en een fontein, waar op de voorgrond Flora, de godin van de lente, loopt. De zomer is voorgesteld als een laan, die naar een poortgebouw leidt. Op de voorgrond staat Ceres, godin van de akkerbouw, met een zeis en een bundel korenaren. De herfst verbeeldde hij als een schuur met een druivenpers, met op de voorgrond mannen met druivenkorven. De winter is een interieur aan de rand van een bevroren water met een schaatser. Gezien vorm en formaat van de tekeningen is het mogelijk dat de tekeningen voorstudies zijn voor vier ronde glasruitjes, waarop de voorstelling gebrandschilderd is.

Vredeman de Vries kreeg zijn eerste opleiding bij een glasschilder in Leeuwarden. Invloedrijk kunstenaar Hans Vredeman de Vries was architect, tuinontwerper en schilder. Hij was een van de meest invloedrijke kunstenaars uit de 16de eeuw in Europa vanwege zijn publicaties, zijn ontwerpen en versieringen. Vooral zijn beheersing van het centraal perspectief, waarmee je een voorstelling overtuigend driedimensionaal kon laten lijken, sprak veel van zijn tijdgenoten aan. Hij werd internationaal beroemd als onderzoeker van het perspectief en wordt beschouwd als een van de grondleggers van de architectuurschilderkunst. Het Fries Museum heeft daarvan een fraai voorbeeld. Voor zover bekend is er geen enkel door hem ontworpen gebouw bewaard gebleven. Zijn denkbeelden zijn vooral in zijn publicaties terug te vinden. Kunstenaars uit latere eeuwen raakten nog door zijn ideeën geïnspireerd. Naast de serie tekeningen heeft het Fries Museum van Vredeman de Vries ook een schilderij en een serie ornamentprenten in bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting.