CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Bert Meijer to Be Succeeded as Director of Netherlands Institute in Florence by Michael Kwakkelstein

As of 1 September 2008, the Netherlands Interuniversity Institute for Art History in Florence (NIKI) will have a new director. Prof. Dr. Bert Meijer is retiring after 32 years as director of the NIKI. He will be succeeded by Dr. Michael Kwakkelstein.

From the website of Utrecht University

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence krijgt per 1 september 2008 een nieuwe directeur, dr. Michael Kwakkelstein. De huidige directeur prof.dr. Bert Meijer neemt na 32 jaar afscheid van het NIKI, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een kennniscentrum waar studenten en onderzoekers zich internationaal kunnen oriënteren en vormen in de omgeving van de unieke academische en museale instellingen en faciliteiten van Florence. Het NIKI staat als interuniversitaire onderzoeks- en onderwijsinstelling onder beheer van de Universiteit Utrecht en viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum.

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut, opgericht in 1958, bevordert de bestudering van Italiaanse kunst, van Nederlandse en Vlaamse kunst en kunstenaars in Italië, en van de relaties tussen Italiaanse en Nederlandse en Vlaamse kunst in het bijzonder. Het instituut verzorgt een uitgebreid onderwijs- en onderzoeksprogramma, organiseert lezingen, congressen, cursussen, werkgroepen en tentoonstellingen en verzorgt wetenschappelijke publicaties. Het NIKI is als enige instituut ter wereld gespecialiseerd in twee van de belangrijkste mondiale schilderscholen, die van Italië en de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.

 

Dr. Michael Kwakkelstein
De nieuwe directeur dr. Michael Kwakkelstein (1963) is op dit moment (sinds januari 2006) als universitair docent en academisch mededirecteur verbonden aan The Institute at Palazzo Rucellai (Universiteit van Connecticut) in Florence. Kwakkelstein studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde daar ook met een proefschrift over Leonardo da Vinci. In 1999 was hij als Senior Research Fellow aan het NIKI verbonden. Tussen 2000 en 2002 was hij Universitair Hoofddocent Italiaanse kunst aan de Universiteit van Amsterdam. Als hoofdconservator Kunstverzamelingen van Teylers Museum was hij in 2005 mede verantwoordelijk voor de organisatie van een aan de tekeningen van Michelangelo gewijde overzichtstentoonstelling. Als directeur van het NIKI zal hij in belangrijke mate het gezicht van het instituut gaan bepalen.

 

Prof.dr. Bert Meijer
De huidige directeur van het NIKI prof.dr. Bert Meijer zal op 1 september afscheid nemen. Hij trad op 1 april 1976 in dienst van het NIKI. Onder zijn leiding is het NIKI uitgegroeid tot een kennniscentrum waar studenten en onderzoekers zich internationaal kunnen oriënteren en vormen in een omgeving waar uitzonderlijke kunst gecombineerd wordt met topvoorzieningen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Onder zijn leiding werd in 2007 een ambitieus project afgerond: het samenstellen van een database met 45.000 beschrijvingen en foto’s van belangrijke kunstwerken (The special photo study collection of the Dutch University Institute for Art History).