CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Publisher Wim Waanders Adds to Lions Club Award to Donate Aquarel by Hague School Artist Gabriel to the Stedelijk Museum Zwolle

Publisher Wim Waanders was the winner in 2007 of the Johan Cele Award granted each year by the Lions Club in Zwolle. The winner is given an amount of money to spend on a cultural aim. Wim Waanders doubled the amount in order to be able to buy for the Stedelijk Museum Zwolle an important aquarel by the Hague School artist Paul Joseph Constantin Gabriël, view of the fens at Kamperveen.

Museum press release

Stichting Lions Helpen en de heer W.J.G.M. Waanders schenken Stedelijk Museum Zwolle een bijzondere aquarel

De Stichting Lions Helpen reiken jaarlijks de Johan Celeprijs uit. In 2007 was de winnaar van deze prijs de heer W.J.G.M. Waanders. De bedoeling van de prijs is dat de winnaar het geldbedrag dat eraan verbonden is beschikbaar stelt voor een maatschappelijk doel. De heer Waanders heeft dit bedrag verdubbeld en het totaal bestemd voor een aanwinst van de collectie van het Stedelijk Museum Zwolle. Gisteravond, 2 juni, is deze aanwinst door de Lions en de heer Waanders feestelijk overgedragen aan het museum.

Het is een zeer mooie en grote aquarel van Paul Joseph Constantin Gabriël, een van de schilders van de Haagse School. Gabriël verbleef met een van zijn leerlingen, W.B. Tholen, in de jaren ’80 van de 19de eeuw regelmatig in de omgeving van Kampen. Het onderwerp van de aquarel is Een gezicht op de Kamperveenderij, ofwel, Het Zwijnsleger bij Grafhorst. Gabriël heeft verschillende schilderijen van de Kamperveenderij gemaakt. Het bekendste hangt in het Gemeentemuseum in Den Haag. Dit is door het museum in 1889 direct van de kunstenaar gekocht. De aquarel die nu in Zwolle te zien is, geeft ditzelfde beeld weer, maar is wat kleur betreft sprankelender dan het schilderij.

Voor het museum, dat zich richt op de cultuurhistorie van de regio, is dit een geweldige aanwinst. Niet alleen is dit een zeer fraai werk van de bekende schilder, maar het geeft ook een beeld van de geschiedenis van de regio en de werkzaamheden die daar werden uitgevoerd. Gezien het zeer beperkte aankoopbudget van het museum is het onmogelijk een dergelijk belangrijk werk met eigen middelen te verwerven.