CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rudi Ekkart appointed Professor of Methodological Aspects of Art-Historical Documentation at Utrecht University.

Benoeming onbezoldigd hoogleraar dr. R.E.O. Ekkart

Dr. R.E.O. (Rudolf) Ekkart, directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, is met ingang van 1 februari 2004 benoemd tot onbezoldigd hoogleraar ‘Methodologische aspecten van de kunsthistorische documentatie’ bij de Faculteit der Letteren.

Zijn leeropdracht sluit nauw aan bij de werkzaamheden van het RKD als kenniscentrum op het gebied van de kunstgeschiedenis. Ekkart studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie was hij achtereenvolgens werkzaam bij het Academisch Historisch Museum in Leiden en bij het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek in Den Haag. In 1987 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 1990 tot directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Daarnaast vervulde en vervult hij tal van bestuurlijke functies in het Nederlandse en internationale culturele veld. Sinds 1997 heeft hij als voorzitter van de ‘Commissie-Ekkart’ leiding gegeven aan het onderzoek naar in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken. Van zijn hand verschenen vele publicaties betreffende de Nederlandse kunstgeschiedenis, in het bijzonder over de portretkunst.

Source: Utrecht University e-mail news service (11 February 2004)