CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Karel Van Mander’s Schilder-Boeck Complete on Internet

The invaluable Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl) has brought out a complete, digitized edition of Karel van Mander’s Schilder-boeck. From the dbnl page on the edition:

Dit bestand biedt … een diplomatische weergave van Het schilder-boeck van Karel van Mander, voor het eerst uitgegeven in 1604 door Paschier van Wesbusch te Haarlem. Het bestaat uit de volgende delen:

Den grondt der edel vry schilder-const

Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders, soo wel Egyptenaren, Griecken als Romeynen

Het leven der moderne, oft dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche schilders

Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche, en Hooghduytsche schilders

Wtlegghingh op den Metamorphosis Pub. Ouidij Nasonis

Uvtbeeldinge der Figueren

Voor deze digitale versie is gebruik gemaakt van de facsimile-editie uit 1969 uitgegeven door Davaco Publishers, Utrecht.


[Item submitted by Sander Paarlberg, Dordrechts Museum.]