CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Job opportunity: Bonnefantenmuseum seeks Junior Researcher for project on Master of Elsloo

The Bonnefantenmuseum seeks a Junior Researcher for a project on the Master of Elsloo. The full vacancy text (in Dutch) can be found below.

Vacature: junior onderzoeker vanwege het Schoufour-Martin fonds

Ter ondersteuning van de tentoonstelling De Meester van Elsloo: Een euregionaal fenomeen avant la lettre werft het Bonnefantenmuseum voor de duur van zes maanden (cumulatief) een junior onderzoeker met als specialisme middeleeuwse beeldhouwkunst.

Functieomschrijving

 • Verrichten van kunsthistorisch, historisch, stilistisch en mogelijk technisch onderzoek aan beelden toegeschreven aan de ‘Meester van Elsloo’ in Nederland en Duitsland
 • Co-auteur van de aanstaande (2019) tentoonstellingscatalogus over de ‘Meester van Elsloo’
 • Indien opportuun publiekelijk maken van recente bevindingen door middel van kleine publicaties en/of lezingen

Functie-eisen

 • Voltooide research Master-opleiding kunstgeschiedenis, met afstudeerrichting (laat)middeleeuwse of vroeg moderne beeldhouwkunst en/of een voltooide Master-opleiding museumconservator met medeneming van hetzelfde specialisme
 • Aantoonbare kennis van de laat middeleeuwse beeldhouwkunst, blijkend uit publicatie(s)
 • Uitstekende actieve en passieve beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Nieuwsgierig en creatief.
 • Flexibel, waaronder mede begrepen incidenteel inzetbaar buiten roosteruren.
 • Bereidheid zich tijdelijk in Maastricht te vestigen, dan wel bereidheid regelmatig in Maastricht aanwezig te zijn.
 • Goede actieve en passieve beheersing van het Frans strekt tot aanbeveling
 • Museale werkervaring (stage of werkervaringsplaats meegerekend) strekt tot aanbeveling
 • Een afgeronde dissertatie op het gebied van de (laat)middeleeuwse of vroeg moderne beeldhouwkunst strekt tot aanbeveling.
 • De functie is aangemerkt als juniorfunctie en heeft als bijkomende doelstelling jongere wetenschappers de kans te geven zich te bewijzen. Daarom gaat de voorkeur uit naar een kandidaat van ten hoogste 35 jaar oud.

Arbeidsvoorwaarden

 • Contractering en honorering vindt plaats in overleg met de te benoemen kandidaat. Salariëring in de bandbreedte van salarisschaal 9 (CAO Nederlandse provincies).
 • Het museum heeft voorkeur voor invulling gedurende 8 maanden voor 75% van de werktijd. Voltijds invulling is bespreekbaar
 • Beoogde aanvangsdatum: 1 februari 2017

Reageren kan tot 5 december 2016. Sollicitaties kunnen worden gericht aan mw. M. Gerets via sollicitatie@bonnefanten.nl. Voor inhoudelijke toelichting: L. Hendrikman; hendrikman@bonnefanten.nl of 043-3290104 (di-vr). Geselecteerde kandidaten zullen in de week van 12-16 december voor een gesprek worden uitgenodigd.

Personen die niet voldoen aan de gestelde functie-eisen wordt verzocht niet te solliciteren.

De aanstelling wordt mogelijk gemaakt door een Ekkart-beurs van de vereniging Rembrandt vanwege het Schoufour-Martin fonds. De kandidaat wordt pas definitief benoemd na goedkeuring door de Vereniging Rembrandt.