CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Liber Amicorum for Rudi Ekkart has been published: Face Book: studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries

On 14 December 2012 the RKD organized a farewell-meeting for Prof. Dr. R.E.O. Ekkart on the occasion of his 65th birthday and his retirement as the director of the RKD. During this feative event Rudi Ekkart was presented with a typical RKD-“green box” that contained all the well wishes by a great number of CODART-members. He was also presented with the first copy of Face Book: studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries, an impressive volume of 63 essays on portraiture by a large group of international scholars.

Face book is now for sale for €69,50. CODART-members however are courteously given a discount until 15 January 2013. They can order the book for €49,50 (postage excluded). If you are a CODART-member and wish to order the book for the reduced price, please contact Charles Dumas at dumas@rkd.nl.

Face Book: Studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries. Liber Amicorum Presented to Rudolf E.O.Ekkart
Edited by Edwin Buijsen, Charles Dumas and Volker Manuth
694 pag., 22x 28 cm, ca. 300 ill. in full color, bound
Leiden (Primavera) 2012
ISBN 978-90-5997-132-5
EUR 69.50

Contents

Preface
List of Benefactors and Supporters

Essays 16th Century

Ariane van Suchtelen
"‘Niet minder mooi en niet minder zeldzaam en waardevol’: de Meester van het Brandon-portret en het Portret van een man met een Simson-medaille"

Christiaan Vogelaar
"Eerherstel voor een vroeg dubbelportret uit Leiden"

Mollie Faries
"Made in Venice: Jan van Scorel’s Earliest Portraits"

Daantje Meuwissen
"Post obitum: Hoe herken je een postuum portret?"

S.A.C. Dudok van Heel
"Andries Willemsz. van Oudshoorn en Alkmaarse opdrachten aan Maerten van Heemskerck"

Peter van der Coelen
"Maarten van Heemskercks Zelfportret met het Colosseum: context en voorbeelden"

Wouter Kloek
"De Meester van het Familieportret De Moucheron"

Jan Piet Filedt Kok
De vroegste gegraveerde schildersportretten uit 1572

Alison M. Kettering
"The Friendship Portraits of Hendrick Goltzius"

Essays 17th Century

Albert Blankert
"Bij het portret van Floris van Dijck: schilderde hij vegetarisch?"

Ilja M. Veldman
"Simon de Passe’s silver engraved plates and Hendrick Goltzius as his source of inspiration"

Eric Domela Nieuwenhuis
"De vroege schuttersstukken van de Haagse Sebastiaansdoelen"

Hans Vlieghe
"Gaspar de Crayers vroege portretten wat scherper belicht"

Uta Neidhardt
"Der junge Anton van Dyck als Porträtist: das Dresdener Bildnispaar von 1618"

Marjorie E. Wieseman
"A Courtly Art comes to The Hague: Portrait Miniatures at the Court of Elizabeth of Bohemia"

Pieter Biesboer
"De Laughing Cavalier van Frans Hals: een mogelijke identificatie"

Marieke de Winkel
"Frans Hals’s Portraits of Michiel de Wael and Cunera van Baersdorp and of Jan de Wael and Aeltje Dircksdr Pater identified"

Ann Jensen Adams
"Thomas de Keyser’s Portrait of David Bailly: the artist as ‘honnête homme’ or ‘compleat gentleman’ in the early seventeenth century"

Nicolette C. Sluijter-Seiffert
"Cornelis van Poelenburch als portretschilder"

Marieke Spliethoff
"Amor omnia vincit: de drie oudste kinderen van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms op een groepsportret door Gerard van Honthorst, 1629"

Eddy de Jongh
"Rembrandt in de ogen van Peter Vos"

Marijke Tolsma
"Het boek van de dominee: Rembrandt, Johannes Wtenbogaert en de remonstrantse Kerkorde"

Emilie Gordenker
"Fair Examples: the English contribution to portraiture in The Hague"

Jonathan Bikker
"Abraham de Vries, his friend Adriaen van der Tock and his brother Isaack de Vries"

Edwin Buijsen
"‘Voor dit vermaert pinçeel moet inct en penne swichten’: Adriaen van de Vennes keuze voor het schilderspenseel boven de dichterspen"

Ruud Priem
"Een ‘begaaft en seer ijverich man’: Willem Thielen en zijn echtgenote Maria de Fraeye, geportretteerd door Cornelis Jonson van Ceulen"

Frauke K. Laarmann-Westdijk
"‘Engeltje van ’t hemelrijk’: overledenen op weg naar de hemel"

Walter A. Liedtke
"It’s a Boy!: Rubens’s ‘family’ portrait in the Metropolitan Museum"

Bernd Ebert
"‘Littlehouse in Cambridge‘: das Frühwerk von Simon Luttichuys (1610-1661) in neuem Licht

Anna Tummers & Sophie Rietveld
"Op de grens van genre en portret: Palamedesz.’ Huwelijksfeest van de dochter van Liesbeth van Waart"

Jaap van der Veen
"Een serie Leidse knappe koppen"

Volker Manuth
"Mit den Augen des Sohnes: Gerbrand van den Eeckhouts Portraits seines Vaters"

Ronni Baer
"Dou and the Delft Connection: the Portrait of Dirk van Beresteyn"

David Mandrella
"Karel du Jardin à Paris"

Mària van Berge-Gerbaud
"Herkomst Gezocht: een portretstudie zonder hoofd onder invloed van Anthony van Dyck"

Gary Schwartz
"Gerard Pietersz. van Zijl the portraitist: a ghost story"

Adriaan Waiboer
"Gone up in Smoke?: Gabriel Metsu ‘Missing’ Self-Portrait with a Pipe"

Tom van der Molen
"‘Op d’afbeelding van Rozemond, door den beroemde schilder G. Flink’: een nieuwe identificatie voor het vrouwenportret door Govert Flinck in Kassel"

Arthur K. Wheelock, Jr.
"Nothing Gray about Her: Cornelis Jonson van Ceulen’s grisaille of Anna Maria van Schurman"

Frederik J. Duparc
"Een onbekend ruiterportret door Adriaen van de Velde"

Pieter Roelofs
"Gabriël Metsu – Portrettist"

Karen Hearn
"‘Those spots for vanity’: a beauty patch revealed in a portrait by Cornelis Jonson"

Léon Krempel
"Bildnisse in Genrebildern"

Gerdien Wuestman
"Een portretminiatuur thuisgebracht"

Christian Tico Seifert
"‘in een stuck ende van ter seyden geschildert’: Jan de Bray’s Portrait of the Artist’s Parents"

Quentin Buvelot
"Een bijzonder portret van Maria Stuart door Adriaen Hanneman in het Mauritshuis"

Anita Jansen
"De Delftse portrettist Gijsbert Andriesz. Verbrugge (1637-1730)"

Robert Schillemans
"Nicolaes Roosendael (ca. 1635-1686): portretten in katholiek Amsterdam"

Herman Colenbrander
"Het ‘groenwyff’ van Bartholomeus van der Helst: een eerbetoon aan zijn slovende ‘Martha’ en de ‘aemulatio’ van Michiel van Musscher"

Friso Lammertse
"Over enkele Rotterdamse portretten van Caspar Netscher"

Irina Sokolova
"Het portret van Samuel Maresius in de collectie van de Hermitage"

Katlijne Van der Stighelen
"De familie van dr. Joannes van Buyten geportretteerd door Karel Emmanuel Biset: een reprise over portretten, vriendschap en paddenstoelen"

Jeroen Giltaij
"Het vriendschapsschilderij van Jan de Braij en drie andere schilders"

C. Willemijn Fock
"Het portret van de kinderen van Pieter Teding van Berkhout door Johannes Verkolje"

Judith van Gent
"‘Dit in mijn stamboek te leggen’: het dossier van Nicolaes Witsen in Brielle"

Essays 18th Century

Robert-Jan te Rijdt
"Het toeval helpt een beetje: Tibout Regters – Jan Verkolje – Dominicus van Tol"

Norbert E. Middelkoop
"Jacob en Jacoba: een bijzonder bruidspaar vereeuwigd door Jan Maurits Quinkhard en Jacob Houbraken"

Jim van der Meer Mohr
"Drie ‘voortvluchtige’ Gorcumse schuttersportretten teruggevonden"

Charles Dumas
"Een topograaf als portrettist?: enkele jeugdwerken door Paulus Constantijn la Fargue"

Richard Harmanni
"Christiaan Willem Rave (1705/06-1765), portret- en decoratieschilder"

Karen E. Schaffers-Bodenhausen
"Joseph Marinkelle (1732-1782), een aantal miniaturen uit zijn nalatenschap"

Egbert Wolleswinkel
"Susanna Agneta Binkes in 1761 door Jacob Maurer geportretteerd"

Paul Knolle & Marlies Stoter
"Ode aan Cecilia: op zoek naar de identiteit van Tibout Regters’ Onbekende dame (1767)"

Annotated Bibliography of Rudi Ekkart’s Publications in the Field of Portraiture, 1965-2012
Tabula Gratulatoria
Index
Credits

Editors: Edwin Buijsen, Charles Dumas and Volker Manuth; editorial secretary: Nathalie Dufais; picture editor: Geerte Broersma; English translations: Michael Hoyle.