CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Museum Boijmans Van Beuningen presents first digital catalogue: Netherlandish Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. Artists born before 1581

From 2009 to 2012 the entire collection of Dutch fifteenth- and sixteenth-century drawings was subjected to thorough research for the first time. Five researchers studied a total of 450 drawings in close consultation with experts in the Netherlands and abroad. This led to various attributions and re-attributions, and in some cases drawings were removed from the catalogue once it became clear that they were made by a foreign artist. The current catalogue contains 403 drawings, of which 224 are by unidentified artists, the rest are by sixty-three by recognized masters.

The research was made possible by a subsidy from the Mondriaan Foundation. This digital catalogue brings an important part of the museum’s collection to the attention of a broad public.

From the press release, 5 December 2012

Museum Boijmans Van Beuningen beheert een van de belangrijkste verzamelingen tekeningen van oude meesters ter wereld. Een belangrijk deel daarvan, de Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en zestiende eeuw, is nu voor het eerst wetenschappelijk ontsloten in een digitale bestandscatalogus. Deze omvat ruim 400 tekeningen en is tegelijkertijd de eerste online catalogus die het museum van zijn collectie publiceert.

Museum Boijmans van Beuningen bezit naast een collectie van 60.000 tot 70.000 prenten ongeveer 17.000 tekeningen, waarvan 13.000 door kunstenaars geboren voor 1875. Sinds 2009 is de gehele verzameling Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en de zestiende eeuw voor het eerst in de museumgeschiedenis grondig onderzocht. Vijf onderzoekers bestudeerden in totaal een groep van ongeveer 400 tekeningen. Zij deden dit in nauw contact met diverse experts in binnen- en buitenland. Het onderzoek leidde tot diverse nieuwe toeschrijvingen aan kunstenaars, terwijl ook sommige bestaande toeschrijvingen veranderden. Er kwamen tekeningen bij, maar er vielen ook diverse af. De uiteindelijke catalogus op collectie.boijmans.nl omvat 403 tekeningen (en 53 recto’s), waarvan de helft anoniem is en de andere helft van de hand van ruim 60 verschillende meesters, onder wie Hendrick Goltzius, Hans Bol, Karel van Mander en Abraham Bloemaert.

De redactie van de bestandscatalogus was in handen van Jonieke van Es en Albert Elen. De catalogus is geschreven door Yvonne van Bleyerveld, Albert Elen, Judith Niessen, met bijdragen van Peter van der Coelen en Ariane van Suchtelen.

Meesters in de collectie: 24/7 te zien

Museum Boijmans Van Beuningen toont regelmatig wisselende selecties in de vitrines van het prentenkabinet. Tekeningen zijn zeer gevoelig voor licht en kunnen niet vaak en lang worden tentoongesteld. De bladen worden bewaard in dozen en laden in het depot van het prentenkabinet. Deze digitale bestandscatalogus maakt de intieme, fijn getekende bladen van beroemde meesters als Jheronymus Bosch, Pieter Bruegel de Oude, Lucas van Leyden en Maarten van Heemskerck voor iedereen permanent toegankelijk. De tekeningen kunnen op elk gewenst moment, waar dan ook ter wereld, op het beeldscherm bekeken of bestudeerd worden tot in de kleinste details. De rijke informatie die daarbij wordt geboden, betreft niet alleen de voorstelling, maar gaat ook over de maker van de tekening, welke functie het heeft gehad, de relatie met andere kunstwerken, stijlkenmerken en de verzamelaars die het blad ooit bezaten. Het museum werkt nog verder aan de bestandscatalogus en is van plan in 2013 de volledige Engelse vertaling toe te voegen.

Boijmans online

Museum Boijmans Van Beuningen heeft de wens om ook andere deelcollecties digitaal te ontsluiten via bestandscatalogi. Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende bestandscatalogus van de Stadscollectie, een van de deelcollecties van het museum. Nadat het museum enkele jaren geleden startte met het aanbieden van informatie over de collectie via de websites collectie.boijmans.nl, alma.boijmans.nl en ARTtube.nl, is nu uitvoeriger (kunst)historische en materiaaltechnische informatie voor een breed publiek toegankelijk overal ter wereld. De bestandscatalogus is een extra ‘laag’ in de online collectie.

Mondriaan Fonds

Museum Boijmans Van Beuningen beschouwt kunsthistorisch onderzoek als een van de middelen om de collectie optimaal te documenteren, inhoudelijk toegankelijk te maken en te presenteren. Naast de eigen museumconservatoren leveren ook externe specialisten bijdragen aan onderzoeksprojecten. Het onderzoek is verricht dankzij een substantiële financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds in het kader van de rijkssubsidiëring van museaal kunsthistorisch onderzoek.