CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Arnoud Odding new director of Rijksmuseum Twenthe

The supervisory board of Rijksmuseum Twenthe has appointed Arnoud Odding as its new director. Arnoud Odding (1961) is art historian, museum advisor and publicist. From 2004 to 2011 he was director of the Nationaal Glasmuseum in Leerdam. This museum developed strongly under his directorate.
Odding succeeds Lisette Pelsers, who became director of the Kröller-Müller Museum in March.

From the museum website, 5 June 2012

De Raad van Toezicht heeft Arnoud Odding benoemd tot directeur van Rijksmuseum Twenthe. Arnoud Odding (1961) is kunsthistoricus, museumadviseur en publicist. Van 2004 tot 2011 was hij ondermeer directeur van het Nationaal Glasmuseum te Leerdam dat onder zijn leiding een zeer sterke ontwikkeling doormaakte.

Cruciaal moment

De benoeming van Odding komt op een cruciaal moment voor het museum in Enschede. De Raad voor Cultuur heeft eind mei kritisch geoordeeld over het museum en adviseert de staatssecretaris het museum voorlopig alleen te subsidiëren voor de behoudstaak van de waardevolle collectie. De Raad van Toezicht van Rijksmuseum Twenthe is verheugd dat Odding bereid is om ook onder deze gecompliceerde omstandigheden de leiding van het museum op zich te nemen. De Raad van Toezicht is van mening dat zij met Odding één van de meest ondernemende museumdirecteuren binnen heeft kunnen halen. Voorzitter van de Raad van Toezicht Egbert ten Cate: "In zijn functie bij het Nationaal Glasmuseum heeft Odding aangetoond dat het mogelijk is om een uitgesproken inhoudelijke vernieuwing te combineren met een gezonde bedrijfsvoering en een groot draagvlak in de samenleving."

Band met Rijksmuseum Twenthe

Over zijn nieuwe opdracht zegt Odding zelf: "Rijksmuseum Twenthe is een prachtig museum met een schitterende collectie, waar ik al van jongs af aan graag kom. Een museum met sterke wortels in de lokale gemeenschap. Denk alleen maar aan de rol van mecenassen bij de totstandkoming en latere groei van het museum. Rijksmuseum Twenthe is één van de meest uitgesproken voorbeelden van een door particuliere schenkingen en bruiklenen gevormd museum van nationaal belang."

Opvolger Lisette Pelsers

Arnoud Odding is de opvolger van Lisette Pelsers die op 1 maart jongstleden werd benoemd als directeur van het Kröller-Müller Museum. Interim-directeur Lucie Musterd zal de nieuwe directeur nog tot 1 september bijstaan als directeur interne zaken a.i.


Related news