CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Job offer: the Flemish Art Collection seeks a new coordinator

The Flemish Art Collection is the structural partnership between three art-historical museums in Flanders: the Royal Museum of Fine Arts Antwerp, the Groeninge Museum Bruges and the Museum of Fine Arts Ghent.
Together, they offer a fine overview of what was produced in terms of art in the Southern Netherlands and Belgium from the Middle Ages to the Twentieth Century, in an international context no less. Their collections comprise superior works that can be considered world heritage, and include works by Jan Van Eyck, Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck and James Ensor.

Information from the Vlaamse kunstcollectie, 8 September 2009

Voor de ondersteuning van haar activiteiten zal de Vlaamse Kunstcollectie overgaan tot de aanstelling van een voltijds

Coördinator (m/v)

Taakomschrijving
– In samenwerking met de directie van de drie partnermusea bent u de spilfiguur van de organisatie. Het is uw rol om de agenda en ambities levend te houden, opportuniteiten te zien, de medewerkers van de partnermusea blijvend te motiveren, en daarnaast zo goed als alle praktische aspecten van de samenwerking op zich te nemen.
– Samen met de voorzitter bent u het aanspreekpunt en het gezicht van de Vlaamse Kunstcollectie. U onderhoudt hiertoe goede contacten met het brede veld van de museum- en erfgoedsector in Vlaanderen. Uiteraard volgt u nieuwe ontwikkelingen op de voet.
– U participeert aan de visie- en beleidsontwikkeling op de verschillende deeldomeinen die in het beleidsplan zijn opgenomen.
– U realiseert het beleidsplan van de Vlaamse Kunstcollectie. Hiertoe ontwikkelt u concrete projecten, waarvan u de voortgang stimuleert en bewaakt.
– U rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Kunstcollectie

Profiel

– U beschikt over een diploma hoger onderwijs, eventueel aangevuld met een bijkomende, relevante opleiding.
– U bent vertrouwd met het kunsten- en erfgoedveld.
– U legt vlot contacten binnen uw werkveld.
– U weet te enthousiasmeren en te stimuleren door de initiatieven die u neemt.
– U bent taalvaardig en in staat om efficiënt beleidsdocumenten op te stellen.
– U weet anderen te overtuigen, zowel in uw persoonlijke contacten als in de communicatie-opdrachten.
– U heeft verantwoordelijkheidszin, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit. Daarbij zijn stressbestendigheid en loyaliteit een basisgegeven.

Voorwaarden
De opdracht wordt verloond volgens het barema L1 waarbij rekening gehouden wordt met uw relevante anciënniteit tot maximum zes jaar. Het aanvangsbrutomaandloon bedraagt minimaal 2551,29 euro, aangevuld met maaltijdcheques en een vergoeding woon-werk verkeer. Het arbeidscontract volgt het Paritair Comité 329, sociaal-culturele sector.

Vlaamse Kunstcollectie vzw voert een gelijk kansenbeleid.

Stuur uw uitgebreid CV en een motivatiebrief naar geert.souvereyns@vlaamsekunstcollectie.be
of naar Vlaamse Kunstcollectie vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent tot en met 4 oktober 2009.
Indien u weerhouden bent bij de voorselectie wordt u uitgenodigd op een gesprek tijdens de tweede helft van oktober. De datum en de werkwijze zal u dan verder toegelicht worden. Indiensttreding is in principe voorzien voor 1 januari 2010.

Meer info?
Geert Souvereyns, tel.: +32 (0)9 225 49 24, e-mail: info@vlaamsekunstcollectie.be
or visit http://www.vlaamsekunstcollectie.be/