CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

CODART member Dr. Judith van Gent takes PhD in Utrecht with a dissertation on Bartholomeus van der Helst

Last Friday, 11 February 2011, Judith van Gent successfully defended her PhD-dissertation on Bartholomeus van der Helst (1613-1670). CODART would like to take the opportunity to congratulate Judith with her accomplishment. A commercial edition of the dissertation will be published soon by Waanders.

For more information on van der Helst and Judith van Gent’s research see www.bartholomeusvanderhelst.nl

From the website of Utrecht University

Monografie geeft nieuw inzicht in opdrachtgevers van portretschilder Bartholomeus van der Helst

Bartholomeus van der Helst (1613-1670) was een van de belangrijkste Noord-Nederlandse portretschilders van de 17de eeuw. Judith van Gent schreef een monografische studie over hem, waarin ze zijn loopbaan en klantenkring reconstrueert aan de hand van de overgeleverde kunstwerken en documenten. Haar promotieonderzoek geeft nieuw inzicht in de opdrachtgevers waar Van der Helst voor werkte.

Van der Helst werd rond 1613 in Haarlem geboren. Begin jaren ‘30 verhuisde hij naar Amsterdam en ging daar in de leer bij de portretschilder Nicolaes Eliasz Pickenoy. In 1636 huwde hij Anna du Pire. Door dit huwelijk werd Van der Helst opgenomen in het netwerk van toonaangevende Zuid-Nederlandse immigranten. Zijn eerste opdracht had hij aan deze contacten te danken: zijn vroegst bekende schilderij is een portret van de regenten van het Walenweeshuis uit 1637.

Enkele jaren later brak hij door als portretschilder bij de rijke Amsterdamse elite. Samen met de belangrijkste Amsterdamse portretschilders van dat moment, onder wie Rembrandt van Rijn, kreeg hij opdracht voor een van de schuttersstukken voor de grote zaal van de Kloveniersdoelen: het portret van de compagnie van kapitein Roelof Bicker. Zijn belangrijkste opdracht kreeg hij naar aanleiding van de Vrede van Munster in 1648. Dit groepsportret van de compagnie van Cornelis Jansz Witsen, de Schuttersmaaltijd, zou tot in de 19de eeuw als een van de meesterwerken van de 17de eeuw gelden.

Ook na de val van het invloedrijke Amsterdamse regentengeslacht Bicker in 1650 bleef Van der Helst de meest gevraagde portretschilder van het Amsterdamse stadspatriciaat. In de jaren ‘50 en ‘60 lijkt hij zijn top te hebben bereikt, waarbij iedereen die er in Amsterdam toe deed zich door hem liet portretteren, zoals de invloedrijke Joan Huydecoper en de families Trip en De Geer.

Events